Tuesday 23 August 2016

Muslims traffick half-Swedish daughters age 10-13 into sex slavery


Ok... Just a sickening piece to make you feel ill for the rest of the afternoon...

Introduction by a native Swede:

This is a problem that has existed in all the years that Sweden had immigrants from Muslim countries, but it has previously hushed up by the authorities and the press.

Even girls with a Swedish mother and a Muslim father has been tricked to their daughter being forcibly married but to a much older man. Girls as young as 10 to 13 years.


Image result for Tomma skolbänkar efter bortförande utomlands
ImageGirls who do not come back to school after summer vacation has in recent years become a growing problem. One reason that the desks are empty is that youths transferred abroad for forced marriages. Development has gone in the wrong direction. It's more that disappear from the school benches, more people who will not come back to school and there is no one who asks for them, says Sara Mohammad at the organization Never Forget Pela and Fadime.

15 missing in two years
Between 2013 and 2015 disappeared at least 15 young people from the Swedish schools, according to the organization, which was formed in the early 2000s after the high-profile murder of the two girls.

Now, at the start of school, the organization is concerned that more school desks will be empty.

Blackmailed and tricked
- When they get carried away with the old country, or when they are forced, blackmailed, tricked, maybe parents' homeland, they can be married. And it is more than in the past that will not return, says Sara Mohammad.

The County Administrative Board in Östergötland has since 2005 had a government mandate to prevent honor-related violence and oppression. Although in some schools made a follow-up work related to the missing students, they consider that it is too little.

- It's sad and scary that there is no structured follow-up after the summer break is over, and there are school desks that are empty, said Juno Blom, investigators regarding honor-related violence and oppression.

underestimates
- But more important is that we get better at protecting children and young people expressing a concern to be carried out of the country. We must ensure that it does not get done, says Juno Blom.

There are many unreported regarding these children, but most of them have disappeared in the Middle East, Asia and Africa.

To come to grips with the problem is needed, according to Sara Mohammad, a survey of municipalities, at regional, national and international level. And that a collaboration between including schools, social services, the police, the Foreign Ministry and embassies to locate the current kids.

- by Thomas Jonasson
Published 23 augusti 2016 
Original below


Flickor som inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet har under de senare åren blivit ett växande problem. En orsak till att skolbänkarna står tomma är att ungdomar förts utomlands för tvångsäktenskap.

– Utvecklingen har gått åt helt fel håll. Det är fler som försvinner från skolbänkarna, fler som inte kommer tillbaka till skolan och det är ingen som frågar efter dem, säger Sara Mohammad vid organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime.
15 försvunna på två år

Mellan 2013 och 2015 försvann minst 15 ungdomar från de svenska skolorna, enligt organisationen, som bildades i början på 2000-talet efter de uppmärksammade morden på de två flickorna.

Nu, vid skolstarten, oroas organisationen över att fler skolbänkar kommer stå tomma.
Utpressade och lurade

– När de blir bortförda till det gamla hemlandet, eller när de blir tvungna, utpressade, lurade, kanske till föräldrarnas gamla hemland, kan de bli bortgifta. Och det är fler än tidigare som inte kommer tillbaka, säger Sara Mohammad.

Länsstyrelsen i Östergötland har sedan 2005 haft regeringens uppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Även om det på vissa skolor görs ett uppföljningsarbete gällande försvunna elever, anser man att det görs för lite.

– Det är sorgligt och skrämmande att det inte sker någon strukturerad uppföljning när sommarlovet är slut, och det finns skolbänkar som är tomma, säger Juno Blom, utredare gällande hedersrelaterat våld och förtryck.
Stort mörkertal

– Men än viktigare är att vi blir bättre på att skydda de barn och ungdomar som uttrycker en oro för att bli utförda ur landet. Vi måste försäkra oss om att det inte får ske, säger Juno Blom.

Det finns ett stort mörkertal gällande dessa barn, men de flesta av dem har försvunnit i Mellanöstern, Asien och Afrika.

För att komma till rätta med problemet behövs, enligt Sara Mohammad, en kartläggning i kommuner, på regional-, nationell- och internationell nivå. Och att det krävs en samverkan mellan bland annat skola, socialtjänst, polis, UD och ambassader för att hämta hem de aktuella barnen.


No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment. All comments are moderated - BronnyNZ